הנחיית חופש מידע בעניין קבלת מידע על סקרים

הנחיית היחידה הממשלתית לחופש מידע בעניין סקרים שבוצעו ע"י משרדי הממשלה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 12:51 (IDT)
נוצר ב ינואר 21, 2020, 15:27 (IST)