נתונים אודות דיונים נוספים בבית המשפט

מידע שהתקבל מהנהלת בתי המשפט שמהותו נתונים אודות דיונים נוספים בבית המשפט. בחלוקה לשנים בין השנים 2016-2020 ולסוגי ההליך.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 7, 2022, 23:35 (IST)
נוצר ב פברואר 21, 2022, 08:10 (IST)