תיקי ישוב סכסוך שנפתחו בין השנים 2016-2019

מענה הנהלת בתי המשפט לבקשה שהוגשה בנושא שבנדון, המענה שניתן הינו חלקי לאור אי המצאות חלק מהמידע המבוקש בידי הנהלת בתי המשפט. הנתונים הפורטים במענה מחלקים את התיקים שבנדון בחלוקה לשנים ובתי המשפט השונים.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 30, 2022, 12:01 (IST)
נוצר ב נובמבר 21, 2022, 17:58 (IST)