שופטי נתניהו

רשימת התיקים הפליליים שבהם ידונו הרכב השופטים בתיק ת"פ 67104-02-20 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' (רבקה פרידמן פלדמן, עודד שחם ומשה בר-עם)

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 16, 2020, 11:15 (IST)
נוצר ב פברואר 15, 2020, 19:55 (IST)