הנחיית חופש מידע בעניין יומן מהנדס עיר

עמדת היחידה הממשלתית לחופש המידע בעניין מסירת יומן מהנדס עיריית תל אביב. יצוין כי בעבר עמדה זו פורסמה בדומה להנחיות אחרות אך לאחרונה הוחלט להסיר אותה מאתר היחידה ולהסתיר אותה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 13:16 (IDT)
נוצר ב ינואר 22, 2020, 17:05 (IST)