משרות מחוייבות במילוי שאלון ניגוד עניינים - נציבות שירות המדינה

רשימת התקנים בנציבות שירות המדינה שמחייבות כל עובד בתחילת עבודתו בתקן, למלא שאלון ניגוד עניינים

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 13, 2020, 22:33 (IST)
נוצר ב ינואר 13, 2020, 22:22 (IST)