ריכוז חומרים בנושא פטור נשים דתיות משירות בצה"ל

ריכוז פקודות, נהלים וחומרים שהושגו בעיקר בבקשות לפי חוק חופש המידע העוסקים בבקשות נשים לפטור משירות בצה"ל בהתאם לסעיף 40 לחוק - עקב טעמים שבהכרה דתית.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 30, 2020, 10:59 (IDT)
נוצר ב יולי 30, 2020, 10:35 (IDT)