נתוני פשיעה סטטיסטיים בחלוקה ליישובים ולשנים במהלך 2019-2014

מידע שנמסר ממשטרת ישראל במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע. החלוקה לעבירות לפי 10 קטגוריות תואמת את פילוח הנתונים המצוי במשטרה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:07 (IDT)
נוצר ב יוני 15, 2020, 13:59 (IDT)