עיריית ירושלים - אירועי חודש ספטמבר

כמידי חודש אלול, מקיימת עיריית יורושלים מגוון אירועי סביב אמירת סליחות. 2. ביום 4.9.2022 התקיים מופע סליחות "שמע קולנו" 3. ביום 12.9.2022 התקיים מעמד אמירת סליחות 4. ביום 18.9.2022 עתיד להתקיים ערב שירה ופיוט סליחות 5. ביום 29.9.2022 עתיד להתקיים מופע סליחות "לך אלי תשוקתי"

על כן, התבקש המידע הבא: א. פירוט של כל הפרסומים של המוזכרים בסעיפים 2-5 בפלטפורמות השונות. ב. פירוט עלות של כל הפרסומים של המוזכרים בסעיפים 2-5. ג. האם הפרסומים עברו את אישור היועמ"ש כנדרש לפי נוהל השתתפות נבחרי ציבור בפרסומים עירוניים חוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט-1959 מיום 10.1.2022. ד. צילום טופס ההתייעצות שנשלח ליעוץ המשפטי עבור כל אחד מהפרסומים המוזכרים בסעיפים 2-5. ה. פירוט וצילום כל המסמכים הנוגעים לאישור הייעוץ המשפט של עיריית ירושלים של פרסומים המוזכרים בסעיפים 2-5, כולל האישור המפורט הסופי.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 14, 2023, 20:33 (IST)
נוצר ב ינואר 14, 2023, 20:22 (IST)