התקשרויות רגישות 2018- משרד החוץ

דוח התקשרויות רגישות של משרד החוץ לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 9, 2018, 16:48 (IST)
נוצר ב דצמבר 9, 2018, 16:37 (IST)