התקשרויות רגישות 2018- נציבות שירות המדינה

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של נציבות שירות המדינה לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 14:23 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 24, 2018, 17:29 (IDT)