Fwd: שימוש רה"מ במסוקים

במענים לבקשות שהוגשו לצה"ל ולמשרד ראש הממשלה בנושא שבנדון, מהמענה משרד ראש הממשלה עולה כי ראש הממשלה משתמש במסוקי צה"ל באופן בלעדי ובמענה מצוינים התאריכים בהם השתמש ראש הממשלה במסוק בשנים 2019-2022 ממענה צה"ל , שהתקבל לאחר שהוגשה עתירה בנושא, נמסרו תאריכי הטיסות ועלותם המשוערת של טיסות במסוקים אלה באופן כללי.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מרץ 12, 2023, 09:56 (IST)
נוצר ב מרץ 12, 2023, 09:42 (IST)