התקשרויות רגישות 2018- משרד האנרגיה

דוח התקשרויות רגישות של משרד האנרגיה לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 11, 2018, 11:53 (IST)
נוצר ב נובמבר 11, 2018, 10:13 (IST)