נטילת אמצעי זיהוי למטרת זיהוי אדם ולשם הוכחת עבירה

נטילת אמצעי זיהוי למטרת זיהוי אדם ולשם הוכחת עבירה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 1, 2019, 10:10 (IST)
נוצר ב נובמבר 1, 2019, 09:58 (IST)