נתוני הפקדות דיגיטליות בארכיון המדינה בידי רשויות ציבוריות והעומדים בראש משרדי ממשלה מראשית 2019 ועד פברואר 2021

מידע שנמסר לתנועה לחופש המידע ממשרד ראש הממשלה, במענה לבקשת חופש מידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 19, 2021, 14:00 (IDT)
נוצר ב אפריל 12, 2021, 13:34 (IDT)