עובדי משרד המשפטים בעלי היתר לעבודה פרטית נכון לאוגוסט 2020

מידע שנמסר ממשרד המשפטים במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 6, 2020, 10:08 (IST)
נוצר ב דצמבר 6, 2020, 09:45 (IST)