הנחיית חופש מידע בעניין מסמכים הנוגעים להליך מינוי הממונה על חופש המידע

הנחיית חופש מידע בעניין מסמכים הנוגעים להליך מינוי הממונה על חופש המידע

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 13:01 (IDT)
נוצר ב ינואר 21, 2020, 17:00 (IST)