קמפיין מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

נתונים אודות קמפיין מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר, בפייסבוק, שנעשה ביוזמה פרטית ובמימון פרטי.

לאגרת המדוברת, ראו https://drive.google.com/file/d/14gju9UBuMLbFv3dJego54YPwNkSGZc8B/view

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 28, 2018, 14:08 (IST)
נוצר ב ספטמבר 21, 2018, 08:56 (IDT)