היתרי עבודה פרטית שנתנו לעובדי משרד המשפטים

רשימת היתרי העבודה הפרטית שנתנו לעובדי משרד המשפטים בפירוט למשרתם, דרגתם וטיב העבודה הפרטית. נכון לספטמבר 2022.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 3, 2022, 17:24 (IST)
נוצר ב אוקטובר 30, 2022, 16:15 (IST)