דוח התקשרויות החברה הלאומית לאספקת פחם

דוח התקשרויות של החברה הלאומית לאספקת פחם לשנת 2017

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 10, 2019, 20:22 (IST)
נוצר ב ינואר 10, 2019, 20:17 (IST)