היטלי שמירה - עיריית לוד

מענה עיריית לוד לבקשת התנועה לחופש המידע הנוגעת להיטלי השמירה שנגבו על ידי העירייה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 11, 2023, 10:29 (IDT)
נוצר ב מאי 7, 2023, 10:25 (IDT)