פסק דין בפרוטוקול בעת"מ 5337-11-18

פסק דין בפרוטוקול בעת"מ 5337-11-18: עמותת אלע"ד אל עיר דוד נ' רשות מקרקעי ישראל ואח'. מדובר בעתירת צד ג' בחופש מידע בה עמותת אלע"ד התנגדה למסירת מידע לתנועה לחופש המידע. פסק הדין ניתן במסמך פרוטוקול הדיון ע"י השופט שחם, ולפיכך לא פומבי.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 17, 2020, 14:34 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 17, 2020, 14:24 (IDT)