התקשרויות רגישות 2018- משרד התפוצות

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של משרד התפוצות לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 25, 2018, 12:59 (IST)
נוצר ב נובמבר 25, 2018, 12:57 (IST)