התקשרויות רגישות 2018- הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

דוח התקשרויות רגישות של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 5, 2018, 14:12 (IST)
נוצר ב נובמבר 5, 2018, 14:00 (IST)