בקשה לחופש מידע- ממצאי ביקורות תברואה בבתי האוכל והמסעדות החל משנת 2019 ועד יום המענה - עיריית ת"א

בהמשך לבקשה שבנדוןם נענתה התנועה במענה כלהלן: "במענה לפנייתכם מ-19/08/2021 בעניין שבנדון, מצ"ב:

  1. טבלת דו"חות ביקורת בתי אוכל שביצעו פקחי אגף הפיקוח (בחלוקה לפי שנים)

  2. טבלת דו"חות ביקורות בתי אוכל שביצעו מבקרי עסקים/תברואנים ברישוי עסקים לכלל השנים שהתבקשו בחלוקה לפי תברואנים.

ויודגש, באיסוף המידע מכל תיק ותיק של בית עסק באופן ידני, ריכוזו ועיבודו לכדי הטבלה המצ"ב, השקיעו עובדי רישוי עסקים כ-400 שעות (3 עובדים במשך למעלה מ-שלושה שבועות)"

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מרץ 16, 2022, 13:18 (IST)
נוצר ב דצמבר 30, 2021, 14:58 (IST)