הנחיות נציבות אנשים עם מוגבלות בקשר לטיפול בבקשות נגד גופי ממשלה

סדרה של הנחיות שלא פורסמו בניגוד לחוק, התוו וצמצמו מחלקת ייעוץ וחקיקה (יחד עם פרקליטות המדינה) את אופן הטיפול וסמכויות נציבות אנשים עם מוגבלות בכל הנוגע לטיפול בתלונות כנגד גופים ממשלתיים (משרדי הממשלה ויחידות הסמך). הדגש המרכזי נועד לצמצם את שיקול הדעת ולמנוע מנציבות אנשים עם מוגבלות נקיטת הליכים משפטיים נגד גופים ממשלתיים, אף שהמחוקק עם הקמת הנציבות הקנה סמכויות אלה במפורש.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 13:56 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 13, 2020, 16:58 (IDT)