עיריית ירושלים - זוכי מכרזי כוח אדם - בכירים

רשימת זוכי מכרזי כוח אדם בכירים )ראשי מחלקות ומעלה( בין השנים 2019-2021 כולל כתובת מגורי הזוכים במכרז.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 29, 2022, 14:07 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 29, 2022, 14:06 (IDT)