התקשרויות רגישות 2018- המשרד להגנת הסביבה

מענה לבקשה בנוגע להתקשרויות רגישות של המשרד להגנת הסביבה לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018 ולפיו לא היו התקשרויות רגישות בתקופה זו

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 26, 2018, 10:36 (IST)
נוצר ב דצמבר 26, 2018, 10:35 (IST)