היקף הדוחות שנתנו עקב נסיעה בנתיב רב תפוסה

סירובה של משטרת ישראל לבקשה לקבל את היקף הדוחות שנתנו עקב נסיעה בנתיב רב תפוסה שהוגשה על ידי יוגב שרביט בשם התנועה לחופש המידע. הבקשה סורבה בטענה כי המידע אינו מצוי בידי משטרת ישראל שאינה מפלחת את הנתונים לפי עבירה זו.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 4, 2022, 18:48 (IST)
נוצר ב אוקטובר 20, 2022, 09:47 (IDT)