הנחיית חופש מידע בעניין התקשרויות רגישות

הנחיות חופש מידע בעניין מסירת מידע על התקשרויות רגישות שניתנו בשנת 2017 ובהמשך חידוד בשנת 2018. התקשרויות רגישות הכוונה לכל התקשרות במערכת מרכב"ה שלא פורסמה במסגרת דוחות ההתקשרויות של משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:27 (IDT)
נוצר ב ינואר 21, 2020, 10:51 (IST)