התקשרויות רגישות 2018- המכון הגיאולוגי

דוח התקשרויות רגישות של המכון הגיאולוגי לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 28, 2019, 11:43 (IST)
נוצר ב פברואר 28, 2019, 11:40 (IST)