התקשרויות רגישות 2018- המשרד לשוויון חברתי

דוח התקשרויות רגישות של המשרד לשוויון חברתי לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 29, 2018, 13:37 (IST)
נוצר ב נובמבר 29, 2018, 13:36 (IST)