"עיקרי" דוח שנתי 2018 של משרד ראש הממשלה

עיקרי הדוח השנתי לשנת 2018 שנמסר אחרי שהתבקש ממשרד רה"מ ביולי 2019, ואחרי כן ניתנה החלטת היחידה הממשלתית לחופש המידע למסור את הדוח, ואז הוגשה עתירה על עצם זה שמשרד רה"מ לא טרח להתייחס לפנייה לפרסום הדוח השנתי. ואז בעתירה הזאת, הבטיחו בפברואר תוך 90 ימים למסור את עיקרי הדוח. עתה בעקבות עתירה חדשה שדרשה לפרסם את הדוח המלא ולא רק עיקריו, מתפרסם מסמך זה שהוא תעדות עניות ליושרה ולמקצועיות של הממונה על חופש המידע במשרד רה"מ. מסמך שנעדר רכיבים בסיסיים, שכביכול היה בתהליך עבודה במשך שנה שלמה ושבתגובות לבית המשפט כלל תיאורים פומפוזיים על המאמצים להכנתו.

עת"מ 17657-03-20 גיא זומר נ' משרד רוה"מ

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 12, 2020, 09:16 (IDT)
נוצר ב יוני 12, 2020, 09:07 (IDT)