התקשרויות רגישות 2018- המדפיס הממשלתי

דוח התקשרויות רגישות של המדפיס הממשלתי לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 5, 2018, 16:14 (IST)
נוצר ב דצמבר 5, 2018, 16:04 (IST)