הנחיית חופש מידע בעניין אגרות חופש מידע

הנחיית היחידה הממשלתית לחופש מידע בעניין קבלת מידע על גביית תשלום אגרות חופש מידע

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 14:50 (IDT)
נוצר ב ינואר 21, 2020, 15:27 (IST)