עיריית ירושלים - חוברות "חטיפי מאמץ"

ברחבי העיר ירושלים פזורות כ-32 תחנות טיפת חלב, בשכונות השונות. בחלק מטיפות החלב חולקו לבאי התחנה חוברת "חטיפי מאמץ פעילות כושר בריאותית ואימון אישי" אשר הופקה על ידי מנהל קהילתי הר נוף. להפקת חוברת זו שותפים אגף הספורט אגף הבריאות והמחלקה לציבור החרדית, כמו כן קיים עותק אלקטרוני של חוברת זו באתר העירייה (לינק לחוברת הדיגיטלית https://www.jerusalem.muni.il/he/magazine/personal-training/division-of-the-sports/) בסוף החוברת מוגדרת פעילות אגף הספורט והמחלקה לציבור החרדי כ-"מעניקה שירותי קהילה עירוניים לאוכלוסייה החרדית בתחום הספורט, החינוך הגופני ואורח חיים בריא בהתאמה השקפתית, הלכתית ומקצועית". על כן התבקש המידע הבא: א. פירוט כל עלויות הפקת והפצת החוברת בטיפות החלב ובנקודות נוספות אם ישנן (עריכה, הדפסה, אריזה, הפצה וכו'). ב. פירוט כמות חוברות שהופצו ופירוט נקודות ההפצה ההשונות. ג. פירוט כל עלויות הפקת החוברת הדיגיטלית. ד. כמות הכניסות לאתר לחוברת זו באתר העירייה. ה. האם הופקו חוברות דומות למגזר הכללי, הדתי לאומי והערבי.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 3, 2022, 19:21 (IDT)
נוצר ב אפריל 3, 2022, 19:19 (IDT)