עייריית ירושלים - כמות כלבים ודוחות בגין אי איסוף צואה 2018-2022

עדויות רבות של תושבי ירושלים מצביעות על אכיפה לקויה בכל הקשור לגללי כלבים בעיר. לאור תלונות חוזרות ונשנות התבקש המידע הבא: א. כמות הדוחות שניתנו על ידי העירייה בנושא גללי כלבים, בחלוקה על פי שנים, החל משנת 2018 ועד לשנת 2022. ב. כמות בעלי הכלבים ברשומות העירייה, בחלוקה על פי שנים, החל משנת 2018 ועד לשנת 2022.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 20, 2022, 12:05 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 20, 2022, 12:01 (IDT)