מועדי כניסה לתפקיד של עובדים בהנהלת בתי המשפט נכון ל-31.12.2018

נתונים שקיבלה התנועה לחופש המידע מהנהלת בתי המשפט, בעקבות בקשת מידע שבה התבקש, בין היתר, פירוט הוותק הממוצע של כלל עובדי הנהלת בתי המשפט. במענה לבקשה נמסרו שתי טבלאות, האחת שמצורפת כאן והאחרת שכוללת את מועדי תחילת הכהונה של שופטים ורשמים נכון ליום 31.12.2018, "שמהם תוכלו לחשב את הוותק הממוצע", לשון מכתב המענה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 11, 2020, 17:40 (IST)
נוצר ב פברואר 11, 2020, 15:31 (IST)