התקשרויות רגישות 2018- משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דוח התקשרויות רגישות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 3, 2018, 12:32 (IST)
נוצר ב דצמבר 3, 2018, 12:21 (IST)