נסח טאבו של קבר רבי שמעון בר יוחאי

נסח הטאבו של קבר הרשב"י כולל שתי חוברות מילקוט הפרסומים המאוזכרות בו.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 3, 2021, 10:22 (IDT)
נוצר ב מאי 3, 2021, 09:40 (IDT)