קנסות בגין נסיעה הנדון: בנר"ת

מידע שהתקבל אודות קנסות אותן חילקה משטרת ישראל עקב נסיעה לא חוקית בנתיבי רב תפוסה. את הבקשה הגיש יוגב שרביט בשם התנועה לחופש המידע . מספר הפנייה הוא 100946

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 28, 2022, 16:27 (IST)
נוצר ב דצמבר 22, 2022, 09:46 (IST)