נתוני פטור מגיוס ונשר משירות צבאי לשנים 1999-2019

נתוני פטור מגיוס ונשר שנמסרו בעקבות עת"מ 47-01-21 : זומר נ' זילברמן ואח' לשנים 1999-2019

https://tl8.me/47-01-21

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 19, 2021, 19:02 (IST)
נוצר ב ינואר 13, 2021, 19:01 (IST)