עיריית ירושלים - פרסום כנס פנימה 2022

ביום 13.9.2022 עתיד להתקיים כנס "פנימה" התשפ"ב. כנס זה אושר בוועדת מיזמים ופעולות משותפות מיום 31/7/2022, בהשתתפות עירונית בסך 120,000 ₪. לקראת כנס זה, נעשו פרסומים בערוצים שונים למשל פרסום בעיתון בשבע בתאריך 2/9/2022 על כן, התבקש המידע הבא: א. פירוט של כל הפרסומים של כנס "פנימה". ב. פירוט עלות של כל הפרסומים של כנס "פנימה". ג. האם הפרסום עבר את אישור היועמ"ש כנדרש לפי נוהל השתתפות נבחרי ציבור בפרסומים עירוניים חוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט-1959 מיום 10.1.2022. ד. צילום טופס ההתייעצות שנשלח ליעוץ המשפטי לאישור הפרסום. ה. פירוט וצילום כל המסמכים הנוגעים לאישור הייעוץ המשפט של עיריית ירושלים של פרסום הגיליון הנ"ל, כולל האישור המפורט הסופי.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 14, 2023, 20:35 (IST)
נוצר ב ינואר 14, 2023, 20:24 (IST)