יומן מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מיום 1.1.2020 ועד סיום כהונתו ב-14.6.2020

המידע נמסר לתנועה לחופש המידע ב-26.7.2020 בעקבות עתירה, שהוגשה ב-19.2.2020 בגין אי מתן מענה לבקשת מידע מיום 3.7.2020 לקבלת יומן שר הבריאות ומנכ"ל משרדו למן 1 בינואר 2019 ועד ליום מתן המענה לבקשה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוגוסט 10, 2020, 12:08 (IDT)
נוצר ב יולי 28, 2020, 19:57 (IDT)