חוות דעת בטחונית מטעם אלעד

חוות דעת ביטחונית מעטם עמותת אלעד, אותה ערך ברוך ידיד מייסד חברת עירון שירותי ייעוץ בע"מ (514642719) בעניין חשיפת שמותים של צדדים לעסקאות סחר בקרקעות בין ערבים ויהודים. חוות הדעת הוגשה במסגרת עת"מ 5337-11-18 בו חוייבה עמותת אלעד למסור לתנועה לחופש המידע חוזי חכירה של עסקאות שכאלה חרף עמדת העמותה בדבר הסיכון הביטחוני.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 17, 2020, 15:10 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 17, 2020, 14:27 (IDT)