נתוני כח אדם של המשרד לשיתוף פעולה אזורי

נתוני כח האדם המפורטים, ברמת מגדר, דירוג ודרגה כפי שהתקבלו מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי לשנת 2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 22, 2018, 10:33 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 22, 2018, 10:21 (IDT)