משטרת ישראל - התקשרויות עם ספקים 2019-2021

מידע שנמסר לתנועה לחופש המידע ביולי 2021, במענה לבקשת חופש מידע שהוגשה למשטרת ישראל בחודש אפריל. יצוין שמדובר במידע שחלה לגביו חובת פרסום מדי רבעון (https://bit.ly/3itaPbY).

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 31, 2021, 11:39 (IST)
נוצר ב יולי 4, 2021, 12:09 (IDT)