נתוני צנזורה - 2022

במענה לבקשת עו"ד אור סדן מהתנועה לחופש המידע דיווחה הצנזורה כי במהלך שנת 2022 5916 כתבות הועברו לעיונה, מתוכן 990 תוקנו ו159 נפסלו כליל. כמו כן מדווחת הצנזורה כי במהלך 2022 הועברו לבחינתה 2670 מסמכים מארכיון המדינה אשר רובם אושרו לפרסום ללא תיקון.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 7, 2023, 09:27 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 5, 2023, 13:29 (IDT)