רשימת בקשות המידע בטופס מקוון של היחידה הממשלתית לחופש המידע

רשימת בקשות המידע שהוגשו בשנים 2017-2019 (עם קצת מ-2020) לפי הגוף אליו הופנתה הבקשה וסוג המבקש. דגש מיוחד ניתן לכך ששמות המבקשים החוזרים יסווגו בהתאם, וכך ניתן להעריך את הגיוון או הריכוזיות של הגרומים המגישים את בקשות המידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:00 (IDT)
נוצר ב מאי 5, 2020, 16:06 (IDT)