הסרת תכנים ופרוטקול מינוי שהם

רשימת הקישורים שביקשה הנהלת בתי המשפט להסיר מהרשת משנת 2015 ועד לשנת 2019 בצירוף הפעולות שנעשו להסרה וסטטוס הטיפול. בנוסף, פרוטוקול מינויו של אורי שהם לנציב תלונות הציבור על שופטים בשנת 2018.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 1, 2020, 19:49 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 1, 2020, 19:41 (IDT)